Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: https://galeriaema.pl (zwanej dalej Stroną). Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  
Administratorem Twoich danych osobowych jest: email Ewa Machnik, Bocheniec 90a, 28-366 Małogoszcz. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: ema.ewamachnik@gmail.com  

2. ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE Z POSZANOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: 

1. W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); 

2. Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);  

3. W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); 

4. W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja); 

5. Nie więcej niż potrzeba (adekwatność); 

6. Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);nie dłużej niż potrzeba (czasowość); 

7. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo). 

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Cele obsługi zapytań – aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na e-mail: ema.ewamachnik@gmail.com  na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.  
2. Cele statystyczne, analityczne oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony, oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.  

3. Cele wysyłania newslettera.  

4. Cele zrealizowania zamówienia.  

5. Cele gromadzenia i publikowania opinii dotyczących danego produktu lub sklepu.  

6. Cele zrealizowania płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.  

4. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

  
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:  

1. Adres e-mail i zawartość Twojej wiadomości. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych. 

 2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego: adres e-mail, Imię i nazwisko oraz treść wiadomości. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

 3. W przypadku zapisu na newsletter w celach otrzymywania informacji o nowościach, wydarzeniach i nowych pracach oraz promocjach: Imię i nazwisko, adres e-maili Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wysyłania newslettera. W każdym e-mailu znajduje się link umożliwiający wypisanie się z subskrypcji. Wypisanie się z subskrypcji jest równoznaczny z usunięciem Twoich danych z bazy.  

4. W przypadku złożenia zamówienia przez sklep: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu komórkowego w celu realizacji wysyłki zamówienia. Obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

5. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony.  Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu. 

5. TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH  

 
1. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych lub zapisu na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.   
2. Jeśli przekazałeś swoje dane w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) będą one przetwarzane przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.  
3. Jeśli przekazałeś swoje dane przez ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych i analitycznych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych.  
   
6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.  

7. ODBIORCY DANYCH  

1.Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie PayPal POLSKA SP Z. O. O. (KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225).  

2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi systemu mailingowego – Mailer Lite po wcześniejszej zgodzie klienta. Podmiot gwarantuje poufność danych w bazach.  

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym usługi na zlecenie Sprzedającego w jego imieniu, np. usługi księgowości.  

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu automatyzacji newslettera. (Konsument podaje adres e-mail oraz imię i nazwisko).   

5. W przypadku gdy Konsument korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Przewoźnicy: Poczta Polska, DPD. Pośrednik: Furgonetka.pl , Apaczka.pl
 

DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, KRS: 0000028368, REGON: 012026421 – w celu dostawy przedmiotu zamówienia do Klienta,  

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 REGON: 010684960 – w celu dostawy przedmiotu zamówienia do Klienta,  

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa; NIP: 1132567365; KRS 0000694708; REGON: 140220084 – w celu dostawy przedmiotu zamówienia do klienta.  

Alsendo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP 8971840043 – w celu dostawy przedmiotu zamówienia do klienta.

InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059, KRS: 0000543759 , REGON: 360781085 – w celu dostawy przedmiotu zamówienia do klienta. 
 

6. Dostawcy systemu do fakturowania w celu wysyłki faktu oraz pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli ich usługi wymagają dostępu do danych.

7. Operator internetowej platformy handlowej, dostawca standardowego oprogramowania biurowego, podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie 

8. Podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie Google Analytics – Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

9. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych. 

10. Każdy podmiot powyżej przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

8. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA  

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Podstawy prawne żądania użytkownika:  

Dostęp do danych – art. 15 RODO  

Sprostowanie danych – art. 16 RODO.  

Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.  

Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.  

Przeniesienie danych – art. 20 RODO.  

Sprzeciw – art. 21 RODO  

Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

W celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail : ema.ewamachnik@gmail.com

W sytuacji wystąpienia przez Ciebie z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.  

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl 

9. HOSTING  

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora:    

LH.pl Sp. z o.o.
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
61-581 Poznań

10. PLIKI COOKIES  

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej. 

2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin. 

3. Cechy plików cookies: 

– dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.  

– pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb; 

– tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę. 

– pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies. 

6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć. 

8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.